Badia Arquitectes

Creiem en la qualitat de l’arquitectura i la de l’espai urbà per a millorar la qualitat de vida de les persones. 2 Adaptem l’arquitectura a l’entorn urbà i a l’entorn natural i ecològic. 3 Tenim com a objectius irrenunciables l’estalvi energètic i la sostenibilitat. 4 Treballem en equips pluridisciplinars per indagar en tots els camps i oferir les millors opcions. 5 Utilitzem les noves tecnologies en la nostra metodologia de treball. 6 Estudiem de forma continuada per estar al dia tant dels requisits tècnics com normatius. 7 Realitzem un disseny universal, lliure de barreres arquitectòniques. 8 Elaborem dissenys i desenvolupem estratègies fetes a mida per a cada projecte. 9 Oferim una gestió rigurosa de tots els processos de disseny i de construcció. 10 Garantim una relació continuada i fluïda amb els clients i amb tots els agents implicats.