Badia Arquitectes
« tornar

Reforma del carrer Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el passatge de les Parres. Terrassa

Situació:
Barri del Centre, Terrassa

Promotor:
Ajuntament de Terrassa

Any:
1996

Arquitecte:
Francesc Badia
Teresa Pintado

Col·laboradors:
Enric Gabarró

Arquitecte tècnic:
Manel López

Fotografia:
BadiaCasanova