Badia Arquitectes
« tornar

Sagristia de la Capella de Can Prat. Matadepera. Vallès Occidental

Situació:
Can Prat, Matadepera

Any:
2009-2010

Arquitecte:
Francesc Badia

Col•laborador:
Josep Puchades

Fotografia:
BadiaCasanova