AMPLIACIÓ ESCOLA TURÓ DE CAN MATES

Ampliació de dues aules en escola.

Situació: Carrer Josep Irla, 50. Sant Cugat del Vallès
Any: 2017-2019
Promotor: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Arquitecte: Joan Alfós i Francesc Badia
Arquitecte tècnic: Carlos Villagrasa
Col·laboradors: Think Enginyeria, S.L.P.