Un ascensor per a 3 edificis

Un ascensor per a 3 edificis.

Situació: Plaça Vella 6,7 i 8, Carrer Gavatxons 1, Terrassa
Promotor: Comunitat de veïns
Any: 2014
Arquitecte: Francesc Badia
Fotografia: Miquel Llonch