Un ascensor para 3 edificios

Un ascensor para a 3 edificios.

Situación: Plaça Vella 6,7 i 8, Carrer Gavatxons 1, Terrassa
Promotor: Comunitat de veïns
Año: 2014
Arquitecto: Francesc Badia
Fotografía: Miquel Llonch