Cal Gatnau

Rehabilitació de Cal Gatnau, Biscarbó.

Situació: Biscarbó, Les Valls d’Aguilar. Alt Urgell
Any: 2010-2011
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Josep Puchades, Marc Fernández, Aureli Badia i Josep Florència