Camí fondo

Urbanització del carrer Camí Fondo i la placeta Saragossa.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 2002
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró, Xell Orti i Gemma Sáez
Arquitecte tècnic: Manel López