Carrer Major

Urbanització del carrer Major.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 1998
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López