Casa BA

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer Castellsapera, 26, urbanització les Pedritxes. Matadepera
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Xell Orti, Josep Puchades i Josep Florència