Casa CB

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer de la Pedrera s/n. Matadepera
Any: 2000
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins