Casa CB

Habitatge unifamiliar.

anglet rencontre adulte Situació: Carrer de la Pedrera s/n. Matadepera
intelligibly Any: 2000
http://vedantaiowa.org/?makrosyt=pof-dating-in-oneida-tn&70d=34 Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins