Casa MTSP

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer camí de la Font de la Tartana-Llorer,16. Matadepera
Any: 2000
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins