Casa OG

Habitatge unifamiliar.

http://croqlecture.fr/tag/nathan/ Situació: Carrer Poeta Maragall, 5. Matadepera
orange homme celibataire Any: 1999
Gulfport Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins
Arquitecte tècnic: Jordi Avilés
Fotografia: BadiaCasanova