Casa OG

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer Poeta Maragall, 5. Matadepera
Any: 1999
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins
Arquitecte tècnic: Jordi Avilés
Fotografia: BadiaCasanova