Casa MAB

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer Josep Vallès 11, Urbanització Can Prat. Matadepera
Any: 2004
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Gabarró i Enric Xercavins
Arquitecte tècnic: Ferran Ibáñez
Fotografia: BadiaCasanova