Cremat-Vilanova

Urbanització del carrer Cremat i passatge de la Vilanova.

Mungyeong Situació: Barri del Centre, Terrassa
gagny rencontre adulte hetero Promotor: Ajuntament de Terrassa
con Any: 1999
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López