Cremat-Vilanova

Urbanització del carrer Cremat i passatge de la Vilanova.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 1999
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López