Casa GM

Habitatge unifamiliar.

Situació: Plaça del Mossèn Jacint Verdaguer, 9-10. Terrassa
Promotor: Privat
Any: 2011-12
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Marc Fernández, Josep Puchades, Josep Florència, Universitat Politècnica de Catalunya: Xavier Roca i J.Maria Domènech.
Arquitectes tècnics: Raúl Villa i Salvador Navarro
Fotografia: Miquel Llonch