Badia Advocats

Despatx Badia Advocats.

São Gabriel da Cachoeira Situació: Plaça Vella, 7. Terrassa
Akşehir Promotor: Badia Advocats
Kalach Any: 2010
Arquitecte: Francesc Badia i Gabriel Gomera
Col•laboradors: Josep Puchades
Fotografia: Miquel Llonch