Badia Advocats

Despatx Badia Advocats.

Situació: Plaça Vella, 7. Terrassa
Promotor: Badia Advocats
Any: 2010
Arquitecte: Francesc Badia i Gabriel Gomera
Col•laboradors: Josep Puchades
Fotografia: Miquel Llonch