Fàbrica Mitjans

Transformació d’edifici industrial en edifici comercial.

Situació: Ctra de Castellar/ Pearson/ Vellsolà. Terrassa
Any: 2011-12
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Josep Puchades, Marc Fernández, Aureli Badia i Enric Xercavins