Font trobada – Parres

Reforma del carrer Gavatxons, la placeta de la Font Trobada i el passatge de les Parres.

Z:2DESPATXQUADERNQuadern proj.urbanització curt�3_Parres�3
Z:2DESPATXQUADERNQuadern proj.urbanització curt�2_Gavatxons

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 1996
Arquitectes: Francesc Badia i Teresa Pintado
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López
Fotografia: BadiaCasanova