Gaudí

Urbanització del carrer Gaudí i del passatge Tete Montoliu.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 1996
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laborador: Enric Gabarró