Joaquim de Paz

Urbanització del carrer Joaquim de Paz.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 2003
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Xell Orti i Gemma Sáez
Fotografia: BadiaCasanova