Major de Sant Pere 5

Rehabilitació bàsica de l’estructura i la coberta d’edifici destinat a equipament públic.

Situació: Carrer Major de Sant Pere 5, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 2016
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Enric Xercavins i josep Xercavins Batlló