Major de Sant Pere 5

Basic rehabilitation of the structure and the roof of the building for public equipment.

Location: Carrer Major de Sant Pere 5, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Year: 2016
Architect: Francesc Badia
Collaborators: Enric Xercavins i josep Xercavins Batlló