Pintor Huguet

Pla de millora urbana.

Situació: Carrer Pintor Huguet, Terrassa
Promotor: Aterba i Gestal
Any: 2008
Arquitectes: Francesc Badia i BAMMP
Col•laboradors: Xell Orti i Lavola