Plaça de l’aigua

Millora de l’espai urbà de la Plaça de l’Aigua.

Situació: Plaça de l’Aigua, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 2009
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Marc Fernández, Josep Puchades, Gonzalo Tarongi, Xell Orti, Elena Mostazo i EMAB