Pue Quinta Normal

Pla Urbà Estratègic Quinta Normal.

Situació: Carrascal – Àrea Metropolitana de Santiago de Chile
Promotor: PNUD (Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament)
Any: 2014
Equip: Badia Arquitectes, Territoris XLM i VaAr Arquitectos
Arquitectes: Francesc Badia, Marc Fernández, Xavier Matilla, Mònica Beguer, Pere Manubens, Daniel Vargas i Aitana Arroyo
Col•laboradors: Eduard Villaronga, Claudia Berrios i Enrique Araya