Sagristia de Can Prat

Sagristia de la Capella de Can Prat.

Situació: Can Prat, Matadepera.
Any: 2009-2010
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Josep Puchades
Fotografia: BadiaCasanova