Sant Pere 23-25

Pla de Millora Urbana al carrer de Sant Pere.

Situació: Centre de Terrassa
Promotor: Particular
Any: 2010
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Marc Fernández, Xell Orti i Josep Puchades