Sant Pere

Urbanització del carrer Sant Pere.

Situació: Barri del Centre, Terrassa
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Any: 2001
Arquitecte: Francesc Badia i Jan Baca
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López
Fotografia: BadiaCasanova