Sant Pere

Urbanització del carrer Sant Pere.

Tieli Situació: Barri del Centre, Terrassa
hookup for camping Promotor: Ajuntament de Terrassa
foremost Any: 2001
Arquitecte: Francesc Badia i Jan Baca
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López
Fotografia: BadiaCasanova