Unió-Soler

Urbanització del carrer Unió i Iscle Soler.

visit homepage Situació: Barri del Centre, Terrassa
Pandak Promotor: Ajuntament de Terrassa
libourne rencontres Any: 1999
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laborador: Enric Gabarró
Arquitecte tècnic: Manel López