Badia Arquitectes

L’estudi BADIA ARQUITECTES el formem professionals interessats en l’arquitectura i en el disseny de les ciutats. La formació continuada i la voluntat d’innovació tecnològica ens permeten oferir un servei de qualitat en un ampli ventall de temes relacionats amb la professió.

 

Francesc Badia - arquitecte

Francesc Badia Armengol
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 1989.

S’estableix com a arquitecte l’any 1990 i crea i dirigeix el seu propi despatx BADIA ARQUITECTES.

Cursa els estudis corresponents al programa de doctorat “Estètica i Teoria de l’Arquitectura” a la Universitat Politècnica de Catalunya (1990-1994) i de postgrau a l’escola SERT de Barcelona ( 1994, 1996, 2000, 2007, 2011).

Membre del Departament de Composició Arquitectònica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès on va impartir classes teòriques i pràctiques.(1990-1994).

Professor de projectes de curs superior i tutor de projectes finals de Disseny d’Interiors a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa (1999-2011).

Forma part de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

 
  • Marc Fernandez Hernández
  • Xell Orti Andreu
  • Sergi Alegre Urrea
  • Josep Puchades
  • Rosa Carrera Borràs


Marc Fernandez Hernández
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 2003.

Cursa estudis de post grau de “Project Management” a l’escola SERT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (2006).

Ha treballat en diferents estudis d’arquitectura entre els que destaca BAMMP SL (1998-2001) i a l’administració pública com a gestor de projectes a la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa S.A.(2005-2007).

L’any 2009 s’incorpora a BADIA ARQUITECTES com a cap d’equip de desenvolupament i gestió de projectes i també com a director d’obres.


Xell Orti Andreu
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 2003.

Cursa estudis en el “Department of Architecture & Building Science” de la University of Strathclyde de Glasgow (Regne Unit).

Membre de l’estudi des de l’any 2004, treballa en tots els processos de disseny i molt especialment en el desenvolupament dels aspectes tècnics i mediambientals.


Sergi Alegre Urrea
Arquitecte Tècnic per l’Escola Tècnica Superior de l’Edificació de Barcelona, 2004.
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 2013.

Ha treballat en el departament de suport tècnic de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) revisant la idoneïtat tècnica dels projectes promoguts per l'empresa púbica GISA. Ha col·laborat, també a través de l'ITeC, en la realització de plans de manteniment d'instal·lacions esportives per a la Diputació de Barcelona.

S’incorpora a l’estudi l’any 2004 i des de llavors ha compaginat la tasca d’elaboració d’amidaments i pressupostos d’obra amb altres feines externes.


Josep Puchades
Interiorista per l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, 2007.

S’incorpora a l’estudi l’any 2007 i des de llavors participa en els treballs de disseny i dirigeix la deliniació de plànols i la creació d’imatges virtuals així com també és el responsable de l’elaboració d’amidaments i pressupostos d’obra.


Rosa Carrera Borràs
Administrativa.

S’incorpora a BADIA ARQUITECTES l’any 2006, responsable de gestió i administració.

 

Col·aboradors habituals de Badia Arquitectes

INTERIORISME – INDAGA. Gabriel Gomera Valencia
CÀLCUL ESTRUCTURES – PBX. Enric Xercavins Valls
ENERGIA I SOSTENIBILITAT- GRIC. Universitat Politècnica de Catalunya
MOBILITAT I MEDIAMBIENT- LAVOLA. Adrià Gelabert
INSTAL.LACIONS URBANES – EMAB. Joan Carles Adell Torrelles
ACTIVITATS - DSLPRO SLP. Daniel Puente Quer
SEGURETAT I SALUT – ECA Bureau Veritas - Servei de prevenció de riscos laborals
GEOTÈCNIA – Centre Català de Geotècnia. Teodoro Gonzalez
TOPOGRAFIA. Lluís Castañé Tussell
FOTOGRAFIA. Miquel Llonch
JARDINERIA. Elena Mostazo Romero
ASSESSORAMENT JURÍDIC. Badia-Advocats


Sala Nord

Han treballat amb nosaltres:

Enric Gabarró Galobardes, arqte. (1992-2002), Oscar Lorente Magrinyà, arqte (1995-1996), Anna Torreguitart Marimon, arqta (1998-1999), Miquel Oliver Gomila, arqte (1998-1999), Gemma Deig Saleta, interiorista (1999-2000), Gemma Saez Guarch, arqta (2001-2003), Mònica Fernandez Cubero, arqta tècnica (2002-2004), Tere Soley Soler, arqta (2003-2006), Gonzalo Tarongi Débai, arqte (2007-2009), Anna Bullich Estaún, arqta (2008), Elisabeth Fíguls Rodoreda interiorista (2010)