L’estudi BADIA ARQUITECTES el formem professionals interessats en l’arquitectura i en el disseny de les ciutats. La formació continuada i la voluntat d’innovació tecnològica ens permeten oferir un servei de qualitat en un ampli ventall de temes relacionats amb la professió.

Francesc Badia Armengol

perseveringly Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, 1989. S’estableix com a arquitecte l’any 1990 i crea i dirigeix el seu propi despatx Badia Arquitectes. Cursa els estudis corresponents al programa de doctorat “Estètica i Teoria de l’Arquitectura” a la Universitat Politècnica de Catalunya (1990-1994) i de postgrau a l’escola SERT de Barcelona ( 1994, 1996, 2000, 2007, 2011). Membre del Departament de Composició Arquitectònica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès on va impartir classes teòriques i pràctiques (1990-1994). Professor de projectes de curs superior i tutor de projectes finals de Disseny d’Interiors a l’Escola Municipal d’Art de Terrassa (1999-2011). Forma part de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA).

30
anys en el sector

rencontre gay black en france Decàleg de l'estudi

Creiem en la  qualitat de l’arquitectura i l’espai urbà per a millorar la vida de les persones.

2.

Adaptem l’arquitectura a l’entorn urbà i a l’entorn natural i ecològic.

3.

Tenim com a objectius irrenunciables l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

4.

Treballem en equips pluridisciplinars per indagar en tots els camps.

5.

Utilitzem les noves tecnologies en la nostra metodologia de treball.

6.

Estudiem de forma continuada per estar al dia tant dels requisits tècnics com normatius.

7.

Realitzem un disseny universal, lliure de barreres arquitectòniques.

8.

Elaborem dissenys i desenvolupem estratègies fetes a mida per a cada projecte.

9.

Oferim una gestió rigurosa de tots els processos de disseny i de construcció.

10.

Garantim una relació continuada i fluïda amb els clients i amb tots els agents implicats.