Boadella

Concurs per a planejament del sector SAU-1.

Situació: Boadella d’Empordà, Alt Empodà
Promotor: Prosoin Projectes S.L
Any: 2006
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Sergi Alegre, Xell Orti, Tere Soley i Gabriel Garrido