Casa MPS

Habitatge unifamiliar.

Situació: Carrer Sant Francesc, 51. Terrassa
Any: 2009-2012
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Xell Orti, Enric Xercavins i Rosa Prat
Arquitecte tècnic: Ferran Verdaguer
Fotografia: Miquel Llonch