Casa MPS

Habitatge unifamiliar.

Messina Situació: Carrer Sant Francesc, 51. Terrassa
Terek Any: 2009-2012
Riihimäki Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Xell Orti, Enric Xercavins i Rosa Prat
Arquitecte tècnic: Ferran Verdaguer
Fotografia: Miquel Llonch