Casa TR

Habitatge Unifamiliar.

Situació: Passatge de la Pau, 3. Sant Salvador de Guardiola
Any: 2008-2010
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Sergi Alegre, Gabriel Gomera, Gabriel Garrido, Xell Orti, Gonzalo Tarongi, Josep Puchades i Josep Florència
Arquitecte tècnic: Jaume Juanola