Ossera

Ossera Municipal de Terrassa.

Situació: Carretera de Terrassa a Sabadell
Promotor: Serveis Funeraris de Terrassa SA
Any: 2010
Arquitecte: Francesc Badia
Col•laboradors: Marc Fernández, Josep Puchades i Enric Xercavins